Thứ tư, 07/12/2022 - 10:51|
Cổng thông tin điện tử trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú THCS huyện Lục Yên
 • Trần Đình Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0989778875
  • Email:
   tdvu1979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng

 • Triệu Văn Khen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn

 • Đỗ Xuân Sơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu Trưởng