Sunday, 26/09/2021 - 15:57|
Cổng thông tin điện tử trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú THCS huyện Lục Yên
Thông tin chi tiết:
Trần Đình Vũ
Họ và tên Trần Đình Vũ
Ngày tháng năm sinh 02/02/1979
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0989778875
Email tdvu1979@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Hiệu trưởng