Wednesday, 07/12/2022 - 09:45|
Cổng thông tin điện tử trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú THCS huyện Lục Yên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyên đề: " Công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên "

CHUYÊN ĐỀ

Công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên.

                                              

I- Đặc điểm tình hình chung:

- Chi bộ trường PTDTNT THCS Lục Yên là chi bộ cơ quan trường học, trực thuộc Đảng uỷ TT Yên Thế. nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức quản lý, thực hiên nhiệm vụ công tác giáo dục dân tộc THCS trên địa bàn toàn huyện. Theo chức năng nhiệm vụ được Đảng, nhà nước, ngành giáo dục giao.

- Chi bộ gồm 03 tổ đảng. Với tổng số Đảng viên 21.  Đảng viên chính thức là 20 đảng viên dự bị là 0: trong đó có 05 Đảng viên trong cấp ủy.

  - Công đoàn trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái, có 33 đoàn viên Công đoàn.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trực thuộc Đoàn thị trấn Yên Thế với 11 đoàn viên là giáo viên, 17 đoàn viên là học sinh.

1.Thuận lợi:

Đội ngũ cán bộ đảng viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn ngành học. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến. Chi bộ đã xây dựng khối đoàn kết thống nhất trên tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình.

Chi bộ công chức hoạt động tập chung nên khi sinh hoạt chi bộ luôn đầy đủ đúng giờ, chất lượng  sinh hoạt đảm bảo, nghiêm túc.

Nhiệm vụ chính của chi bộ là tập chung công tác dạy và học nên chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các tổ chức đoàn thể vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên tặng giấy khen.

Công tác theo giõi gúp đỡ quần chúng ưu tú vào đảng thuận tiện sát sao và hiệu quả.

2.Khó khăn:

 Là chi bộ sự nghiệp, cơ quan chuyên môn đóng tại Thị trấn Yên Thế, có những vấn đề khó khăn như cơ sở vật chất, kinh tế tài chính, con người  ( 100% học sinh tuyển ở địa bàn các xã, không có học sinh trên địa bàn Thị trấn).

Do đặc thù của cơ quan chuyên môn và quàn lý con người, chuyên môn theo ngành dọc mang tính chất thời điểm. Nên nhiều lúc sinh hoạt chi bộ không đúng lịch hoặc giãn đoạn như thời gian nghỉ hè, sơ tổng kết năm học.

Trong công tác phát triển đảng đi điều tra xác minh hồ sơ quần chúng kinh phí không có nên hết sức khó khăn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”. (Hồ Chí Minh – Toàn tập, tập 7 trang 235). Thấm nhuần lời dạy của Bác cùng với tình hình thực tế của Chi bộ, thấu suốt các quan điểm, các Nghị quyết của Đảng, Chi bộ trường cần xác định nhiệm vụ trọng tâm sau :

II. Biện pháp phát triển đảng viên.

Một là: Để làm tốt công tác phát triển Đảng, trước hết Chi ủy và Chi bộ phải nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Chi bộ Đảng và công tác xây dựng Đảng. Coi phát triển đảng viên giáo viên là một yêu cầu đòi hỏi hết sức quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của Chi bộ và của mỗi đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết của chi bộ. Chi bộ phải có kế hoạch cụ thể, hàng năm và từng tháng đều có nhận định tình hình phát triển đảng viên của chi bộ.

Hai là : Chi bộ phải xem việc phát triển đảng viên trong lực lượng giáo viên là một trong các nhiệm vụ cơ bản của Chi bộ. Vì vậy, trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, hàng tháng đều có những nội dung về công tác phát triển đảng viên mới.

Ba là: Chi bộ phải làm tốt công tác tạo nguồn. Thông qua hoạt động của các đoàn thể, của nhà trường để Chi bộ nắm chắc và đánh giá đúng quần chúng là giáo viên tích cực. Từ đó cử đi học lớp cảm tình đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể để thử thách, rèn luyện. Kịp thời góp ý kiến, biểu ương những cố gắng, đồng thời uốn nắn những hạn chế lệch lạc, để dẫn dắt các quần chúng ưu tú phấn đấu đủ tiêu chuẩn, để trở thành Đảng viên của Đảng.

Bốn là: Trong công tác phát triển Đảng phải coi trong chất lượng, không chạy theo số lượng, phải đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục, nếu chỉ chạy theo số lượng thì sẽ làm phương hại đến Đảng, làm nội bộ thiếu thống nhất, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò của đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng tích cực.

Năm là: Để làm tốt công tác phát triển Đảng, yếu tố hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định và phải chú trọng xây dựng năng lực lãnh đạo của Chi bộ Đảng. nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của Chi bộ, nâng cao chất lượng và tính tiên phong gương mẫu của mỗi Đảng viên: có như vậy quần chúng mới tin yêu Đảng và có chí hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên.

Sáu là: Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên phù hợp với đặc điểm đối tượng là giáo viên, cụ thể :

Về năng lực: Người vào Đảng là giáo viên, nhất thiết phải có chuyên môn Khá trở lên và có động cơ phấn đầu tốt, tích cực học tập nâng cao trình độ và ý thức tự học cao.

Về rèn luyện: Tích cực gương mẫu tham gia phong trào của nhà trường; được quần chúng tín nhiệm. Về tư tưởng chính trị: Có lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, không dao động trước mọi khó khăn thử thách.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Trước hết phải là người có lòng yêu nước sâu sắc, có đạo đức trong sáng, lành mạnh, có lý tưởng chính trị đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của nhà trường; không vi phạm quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường. Không bị kỷ luật.

Bảy là : Nâng cao nhận thức cho giáo viên về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; giúp giáo viên có nhận thức đúng, có hướng phấn đấu, rèn luyện trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Trên đây là một vài biện pháp tạo nguồn phát triển đảng viên mới tromg đội ngũ giáo viên của Chi bộ, góp phần thực hiện tốt Kế hoạch số …..của Đảng ủy thị trấn Yên Thế và nâng cao công tác phát triển đảng viên là giáo viên tại đơn vị.

Tác giả: Trần Đình Vũ


Tác giả: Trần Đình Vũ
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết