Friday, 27/11/2020 - 17:36|
Cổng thông tin điện tử trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú THCS huyện Lục Yên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số lưu ý về thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên, nhân viên trường mầm non, phổ thông tỉnh Yên Bái năm 2020

Một số nội dung cần quan tâm về thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020 của tỉnh Yên Bái

Ngày 24/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Công văn số 710/UBND-NCPC, giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành, các địa phương tham mưu việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm 2020; ngày 31/3/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 273/SGDĐT-TCCB về việc rà soát, tổng hợp nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020.

Theo đó, để thực hiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020 của tỉnh Yên Bái đảm bảo theo quy định, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cần quan tâm một số nội dung sau:

Về tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng

Giáo viên dự thăng hạng áp dụng theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/09/2015 đối với giáo viên học mầm non, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 đối với giáo viên tiểu học, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 đối với giáo viên trung học cơ sở và Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 đối với giáo viên trung học phổ thông.

Đối với nhân viên văn thư áp dụng theo Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ; nhân viên thư viện áp dụng theo Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của liên bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ; đối với nhân viên kế toán áp dụng theo Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính.

Thẩm quyền tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên, nhân viên trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và có thể phân cấp, ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Nội vụ tổ chức theo quy định.

Không bắt buộc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Hiện nay không có quy định nào bắt buộc giáo viên, nhân viên phải đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; tùy theo nhu cầu, viên chức có thể đăng ký để tham dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020.

Không bắt buộc tham gia học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ

Viên chức không phải tham gia học các lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ ở hạng cao hơn hạng đang giữ nếu không có nhu cầu thăng hạng. Trường hợp chứng chỉ hạng chức danh nghề nghiệp, trình độ tin học, ngoại ngữ chưa đáp ứng theo yêu cầu của hạng đang giữ thì phải học bổ sung để đảm bảo theo quy định.

Mối quan hệ giữa lương và thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Khi được thăng lên hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn, viên chức được áp dụng theo bảng lương có hệ số cao hơn hạng đang giữ. Ví dụ: Giáo viên mầm non, tiểu học thăng từ hạng IV lên hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ 2,10 đến 4,89); Giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thăng từ hạng III lên hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ 2,34 đến 4,98); Giáo viên trung học cơ sở thăng từ hạng II lên hạng I và giáo viên trung học phổ thông thăng từ hạng III lên hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.2 (từ 4,00 đến 6,38)...

Giáo viên, nhân viên trong diện được rà soát, tổng hợp và đề nghị thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020 của tỉnh Yên Bái

Giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên hạng II; Giáo viên THCS từ hạng III lên hạng II, từ hạng II lên hạng I; Giáo viên cấp THPT từ hạng III lên hạng II.

Nhân viên Văn thư trung cấp lên Văn thư, Văn thư lên Văn thư chính; Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III, hạng III lên hạng II; Kế toán viên trung cấp lên Kế toán viên, Kế toán viên lên Kế toán viên chính.

Thời gian thực hiện tổng hợp và xây dựng Đề án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong quý II năm 2020; thực hiện thi hoặc xét thăng hạng trong quý IV/2020 và hoàn thành trước ngày 31/12/2020 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết