Wednesday, 25/11/2020 - 23:48|
Cổng thông tin điện tử trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú THCS huyện Lục Yên
Ngày ban hành:
14/01/2019
Ngày hiệu lực:
14/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/12/2018
Ngày hiệu lực:
26/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực